ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว

ผลิตภัณฑ์ เเป้งฝุ่นอัดแข็ง

ผลิตภัณฑ์ เเป้งฝุ่นอัดแข็ง

ผลิตภัณฑ์ เเป้งฝุ่นอัดแข็ง

ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว

แป้งอัดแข็ง/แป้งพัฟ

คล้ายแป้งฝุ่นผัดหน้า สารที่ใช้ในการเตรียมเหมือนกัน แต่มีสารยึดเกาะ (Binder) เป็นส่วนประกอบ ผลิตแป้งอัดแข็ง ด้วย และโดยทั่ว ๆ ไปปริมาณของสาร Kaolin, Zinc oxide และ Metallic stearate จะสูงกว่าแป้งฝุ่นผัดหน้า

แต่เนื้อแป้งของแป้งอัดแข็งต้องมีคุณสมบัติไหลได้คล่อง (Free flowing) ไม่ติดสาก และเบ้าพิมพ์ ซึ่งถ้าหากเนื้อแป้งมีคุณสมบัติในการไหลไม่ดี จะทําให้มี อากาศหลงติดอยู่ภายในเนื้อแป้ง ซึ่งเมื่ออัดแล้วอาจทําให้ได้เนื้อแป้งอัดแข็งที่แตกได้ง่าย การเติม Starch จะทําให้การอัดสะดวกมากขึ้น แต่การเติม Rice starch ในบางครั้งจะทําให้ได้แป้งอัดแข็งที่แข็งมาก ซึ่งทําให้เวลาใช้พัฟแตะ แป้งจะแตะติดยาก

คุณสมบัติ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 081 486 4931 หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา
ปริมาณ/ขนาด ราคาโดยประมาณ(บาท)